Naše služby

Spoločnosť Leagnis s.r.o. sa zameriava na získavanie, dovážanie, distribúciu a marketing rôznych tovarov okrem farmaceutických výrobkov. Okrem toho poskytujeme konzultačné služby spoločnostiam, ktoré majú záujem o vstup na ázijské (Čína a Kórea) a stredoeurópske trhy.


Naším zákazníkom ponúkame riešenia šité na mieru vďaka vynikajúcim službám. Naším cieľom je vytvorenie siete spokojných klientov, preto vždy hľadáme nové spôsoby, ako zlepšiť naše služby a poskytnúť najlepšie riešenia pre každého partnera prostredníctvom vzájomne výhodnej spolupráce.


Integrujeme posudzovanie environmentálnych a sociálnych vplyvov do našich investičných rozhodnutí tým, že starostlivo vyberáme našich obchodných partnerov. Zároveň poskytujeme transparentné správy o našich záväzkoch. Vzhľadom na skutočnosti, že ochrana spotrebiteľa nadobúda v Európe väčší význam, snažíme sa  byť čo najtransparentnejší ohľadom našich služieb a nad rámec súčasných zákonov.

  • prieskum a analýza trhu
  • consulting
  • vyhľadávanie partnerov
  • import
  • prezentácia produktu
  • podpora a spustenie produktu