Využite možnosť bezplatnej konzultácie a získajte tak cenné informácie!

Elektroinštalácia v bytoch a rodinných domoch, ktorá je zameraná na kompletnú výmenu rozvodov. Dôležitá je z legislatívneho a aj z bezpečnostného hľadiska. Kompletnou výmenou elektroinštalácie predchádzate ako poškodeniu spotrebičov tak prípadnému požiaru.

elektroinstalacie pre kazdeho

Naša práca

Prečo si nás vybrať?

„Kladieme dôraz na vysokú kvalitu našich služieb a používaných materiálov. Ku každému projektu pristupujeme individuálne. Snažíme sa naplniť potreby našich klientov a flexibilne reagovať na potrebné zmeny. „

Vaša dôvera je naším hnacím motorom.

Čím sa zaoberáme?

elektroinštalačné práce

Nové inštalácie, dokončovanie kuchýň, rekonštrukcie objektov, zapájanie spotrebičov, svietidiel.

Inteligentné riešenia

Inštalácia Smart zariadení pre zjednodušenie každodenného fungovania, či už v práci alebo doma. Jednoduché ovládanie aj diaľku nami osvedčenými produktami.

Elektrické prípojky

Pripravujeme odberné miesta v zmysle technických podmienok pripojenia. Dodržanie správneho typu kábla, hodnoty hlavného ističa a umiestnenie elektromerovej skrine v súlade s platnými normami.

bleskozvody

Dodávame zachytávaciu sústavu na strechách budov, zvody zo striech smerom k zemi, uzemňovacie sústavy, zabezpečujúce prechod výboja do zeme.

Fotovoltaika

 Poskytujeme kompletnú dodávku a montáž solárnych panelov, meničov, regulátorov, batérii a ostatných potrebných komponentov pre správny chod vašej elektrárne.

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Zisťujeme bezpečnosť, funkčnosť a spoľahlivosť elektrických inštalácií, elektrických zariadení, spotrebičov, strojov a náradí.

0907 963 763

elektrikar@leagnis.sk

Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku na Vašu problematiku. Osobné obhliadky a cenové ponuky ponúkame ZADARMO!