Revízie
elektrických zariadení

Skutočný stav elektroinštalácie je možné zistiť len za pomoci certifikovaného odborníka. V zmysle platnej legislatívy je  povinnosť takejto kontroly pre byty a domy každých 5 rokov, pre bleskozvody každé 2 – 4 roky.

Elektrické revízie a odborné prehliadky

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vykonávame v zmysle vyhlášky mpsvar č. 508/2009 z.z. a príslušných technických noriem.

Poskytujeme:

  • Revízie elektrických zariadení /východiskové, periodické, mimoriadne/
  • Revízie bleskozvodov
  • Revízie aktívnych bleskozvodov
  • Revízie systému ochrany pred bleskom lps
  • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
  • Revízie a kontroly elektrických spotrebičov
  • Revízie a kontroly elektrických zariadení (pracovných) strojov
  • Vypracovanie schém skutočného zapojenia
  • Odstraňovanie revíznych závad / nedostatkov

Naše služby

Moderné prístroje

Kontrolu zariadení vykonávame za pomoci moderných, prístrojov, ktoré spĺňajú najprísnejšie technické normy.

Odborníci s dlhoročnou praxou

O našej odbornosti a kvalite sa môžete presvedčiť vďaka oprávneniam, osvedčeniam a spokojnosti našich klientov.

Zákaznícky servis

My sa postaráme o pravidelnú kontrolu vašich zariadení. Už nezabudnete ani na jedno zákonnom stanovenú kontrolu.

Podpora

V prípade mimoriadnych udalostí máte vždy originálnu dokumentáciu potrebnú k plneniu poistky. Dokumentáciu máme zálohovanú a kedykoľvek prístupnú.

0907 963 763

lehman@leagnis.sk