osadzanie svetiel vo vyske

„Firma Leagnis s.r.o. je na trhu relatívne nová, avšak náš tím disponuje bohatými dlhoročnými skúsenosťami. Naši pracovníci v oblasti elektrotechniky sú zárukou odbornosti.“

Ing. Filip Lehman

Majiteľ

SLUŽBY

elektroinštalačné práce

Inštalácie v bytových domoch, administratívnych budovách, v priemyselných objektoch, na areálovom a verejnom osvetlení

ŠtruktúROVANÁ KABElÁŽ

Montujeme RACK skrine, ich veľkosť a výplň prispôsobujeme potrebám klienta, patch panely, switche a rôzne ďalšie komponenty. Inštalujeme nové káblové rozvody.

Elektrické prípojky

Pripravujeme odberné miesta v zmysle technických podmienok pripojenia. Dodržanie správneho typu kábla, hodnoty hlavného ističa a umiestnenie elektromerovej skrine v súlade s platnými normami.

bleskozvody

Dodávame zachytávaciu sústavu na strechách budov, zvody zo striech smerom k zemi, uzemňovacie sústavy, zabezpečujúce prechod výboja do zeme.

Fotovoltaika

 Poskytujeme kompletnú dodávku a montáž solárnych panelov, meničov, regulátorov, batérii a ostatných potrebných komponentov pre správny chod vašej elektrárne.

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Zisťujeme bezpečnosť, funkčnosť a spoľahlivosť elektrických inštalácií, elektrických zariadení, spotrebičov, strojov a náradí.

Prečo si nás vybrať?

„Kladieme dôraz na vysokú kvalitu našich služieb a používaných materiálov. Ku každému projektu pristupujeme individuálne. Snažíme sa naplniť potreby našich klientov a flexibilne reagovať na potrebné zmeny. „

Naše spolupráce

Naša práca

0907 963 763

lehman@leagnis.sk